Membrii AIFZ

Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociația.

Membrii pot fi:
a) Membri fondatori – persoanele care au luat inițiativă înființării Asociației şi se angajează să contribuie cu regularitate (cel puțin o dată pe an) la reîntregirea ori completarea mijloacelor ei financiare sau materiale, semnatari ai Actului Constitutiv şi Statut, cu drept de vot decisiv.

Lista membrilor fondatori AIFZ:
1. Ghineţ Ionela Dana;
2. Truşcă Mihai;
3. Ghineţ Marius Vasile;

b) Membri aderenți – persoane fizice preocupate activ de realizarea scopului asociației. Au drept de vot în Adunarea Generală cu privire la hotărârile ce duc la realizarea scopului asociației, în domeniul profesional şi cele referitoare la buget şi pot fi aleși în funcții de conducere. Pot deveni membri aderenți, persoane care au avut calitatea de membru cel puțin 2 ani în cadrul asociației, după care, la cererea persoanei,  aceștia trebuie sa fiealeși in unanimitate de către Membrii asociați fondatori prin analizarea cererii. Drepturile şi obligațiile Membrilor Aderenți vor  fi stabilite prin cererea de adeziune. Au obligația de a cunoaște Statutul și Actul Constitutiv al  asociației înainte de semnarea cererii de adeziune.

c) Membrii susținători – persoane preocupate de promovarea scopului asociației, având un grad de implicare redus şi care au aderat la prezenta asociație ulterior constituirii acesteia. Pot participa la Ședințele Adunării Generale a Asociației şi pot face propuneri în cadrul adunării. Membrii susținători  nu au drept de vot şi nu pot fi aleși în funcții de conducere.

Lista membrilor susținători AIFZ:
1. Ignea Adina;
2. Bordianu Andreea Cătălina;
3. Pintilie Daniela;
4. Polak Simona;
5. Berigoi Andreea;
6. Cucuzel Iulian.
7. Crăescu Corina;
8. Ursache Elena – Alexandra;
9. Ghineţ Roxana – Mariana;

d) Membri onorifici – membri, persoane fizice care prin personalitatea lor aderă la asociație şi sprijină moral sau/şi material menținerea şi dezvoltarea ei sau aduc/sunt în măsura să aducă servicii deosebite Asociației şi activității ei. Se conferă de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea Consiliului Director. Membrii onorifici pot oferi avize consultative cu privire la anumite lucrări sau inițiative ale unor proiecte în cadrul asociației.

Samsung’s mobile division is seeing great growth http://topspyingapps.com their recently released samsung galaxy s ii android smartphone sold 5 million units in just 85 days

Lasă un răspuns