Politica de confidenţialitate

ASOCIAŢIA UMANITARĂ „AJUTĂM ÎMPREUNĂ ÎN FIECARE ZI” PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

AIFZ este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare 33920.

In conformitate cu prevederile Legii 677/2001, ASOCIATIA UMANITARA “AJUTAM IMPREUNA IN FIECARE ZI”, denumita in continuare OPERATOR prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime, respectiv:

- Prelucrarea datelor in interesul obiectivelor asociatiei, conform statutului acesteia, respectiv – strangerea de fonduri pentru cazurile publicate pe pagina web a asociatiei;

- Identificarea si inregistrarea grupurilor tinta pentru proiecte derulate de catre asociatie;

- Generarea de rapoarte statistice si analize cu privire la gruprile tinta identificate;

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automatizate si manuale, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Informatiile cu caracter personal prelucrate de catre, OPERATOR pot fi dezvaluite urmatorilor destinatari:

- Persoana vizata;

- Reprezentantii legali ai persoanei vizate;

- Partenerii contractuali ai operatorului;

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMATOARELOR PRINCIPII:

- Notificarea – Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

- LegalitateaPrelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

- Scopul bine-determinatOrice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine-determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

- Confidentialitatea - Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazuta in contractul de munca o clauza de confidentialitate si au semnat un Angajament de Confidentialitate;

- Consimtamantul persoanei vizateOrice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

- InformareaInformarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

- Protejarea persoanelor vizate – Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

- SecuritateaMasurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONFORMITATE CU REGLEMENTATRILE LEGII 677/2001:

1. Dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a partenerului acestuia, scopul in care se realizeaza prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
2. Dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
3. Dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit (printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata) pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta;
4. Dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;
5. Dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001;
6. Dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform paragrafului 4 sau 5, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
7. Dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.
8. Dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legea 677/2001, care le-au fost incalcate.

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE:

Operatorul – ASOCIATIA UMANITARA “AJUTAM IMPREUNA IN FIECARE ZI” certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal, colectate.

Operatorul – ASOCIATIA UMANITARA “AJUTAM IMPREUNA IN FIECARE ZI” aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, in special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date in cadrul unei retele, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala, dupa cum urmeaza:

1.Identificarea şi autentificarea utilizatorului – calculatoarele pe care sunt pastrate informatiile fiecarui caz in parte sunt parolate, parola schimbandu-se odata la 3 luni;

2.Tipul de acces – tipul de acces al operatorului este de administrare, introducere, prelucrare, salvare. Programatorul sistemului online (pagina web www.ajutamimpreuna.ro) nu are acces la datele cu caracter personal prelucrate de operator.

3.Colectarea datelor – Operatorul a desemnat un singur utilizator autorizat pentru operaţiile de colectare şi introducere de date cu caracter personal.

4.Execuţia copiilor de siguranţă - intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranţă ale bazelor de date cu caracter personal este zilnic intre orele 16:30 si 17:00. Copiile de siguranţă se vor stoca în camera de arhiva, în fişete metalice cu sigiliu aplicat.

5.Computerele şi terminalele de acces – Computerul pe care sunt pastrate datele cu caracter personal este instalat într-o încăpere cu acces restricţionat, ce poate fi incuiata;

6.Fişierele de acces - Operatorul a luat măsuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie înregistrată într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter personal.

7.Sistemele de telecomunicaţii - Operatorul realizeaza periodic (lunar) controlul autentificărilor şi tipurilor de acces pentru detectarea unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte folosirea sistemelor de telecomunicaţii.

8.Instruirea personalului – Utilizatorul care are acces la date cu caracter personal a fost instruit de către operator asupra confidenţialităţii datelor prelucrate şi este avertizat prin mesaje care apar pe monitor în timpul activităţii. Utilizatorul este obligaţ să îşi închidă sesiunea de lucru atunci când părăseste locul de muncă.

9.Folosirea computerelor – utilizatorului ii este interzis folosirea programelor software care provin din surse externe sau dubioase; operatorul a asigurat implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice. Utilizatorul este obligat sa dezactiveze tasta “Print screen”, atunci când sunt afişate pe monitor date cu caracter personal, interzicându-se astfel scoaterea la imprimantă a acestora.

10.Imprimarea datelor - se realizeaza doar de catre utilizatorul autorizat.

 

Rep blica 701 8370438 santiago chile backnext qs world university structure for essay writing rankings 18 qs wu rankings by subject engineering – mineral

Lasă un răspuns