Proiectele AIFZ

NEXUS ROMÂNIA

nexusProiectul NEXUS are în vedere consolidarea legaturii dintre migraţie si dezvoltare în România. Acesta este un proiect pilot pe piata româneasca, ce urmăreşte crearea unui furnizor de servicii integrate pentru migranţii români si comunităţile acestora în regiunea Nord-Est.

Obiectiv general:
Consolidarea legăturilor dintre migraţie şi dezvoltarea la nivel local, prin dezvoltarea capacitaţilor durabile şi colaborarea sistematică între autorităţile naţionale şi sub-naţionale, a societăţii civile şi a părţilor interesate din sectorul privat.

Obiective specifice:
- Dezvoltarea capacităţii pentru o migraţie circulară  bine gestionată prin acţiuni coordonate atât la nivel naţional, cât şi sub-naţional, precum şi prin promovarea unei societăţi civile coordonate şi a colaborării dintre sectorul public şi cel privat;
- Promovarea directă, eficientă a migraţiei circulare, inclusiv a reîntoarcerii şi reintegrarii şi a oportunităţilor de creştere a cunoştinţelor prin intermediul diseminării comprehensive a infomaţiilor şi prin furnizarea de servicii la nivel local;
- Adaptarea şi transferarea sistematică de experienţe, testarea de noi instrumente, mecanisme, bune practici şi dezvoltarea de acţiuni comune prin construirea şi testarea unei reţele integrate de ”Centre de Servicii”, şi prin stabilirea unei reţele de autorităţi locale şi părţile interesate din sectorul privat;
- Iniţierea şi promovarea migraţiei şi a dezvoltării în cadrul parteneriatelor dintre consorţii, prin construirea pe bază de dovezi şi capacitate, consultări publice şi abordări centrate în mod clar pe migraţie;
- Furnizarea de date, analize şi recomandări de politici pentru guverne, parteneri din societatea civilă şi sectoarele private cu privire la aspectele esenţiale şi oportunităţile migraţiei; proiectarea de intervenţii corespunzătoare determinate de piaţă.

Grupul/grupurile ţintă:
Autorităţile naţionale şi locale, actori ai societăţii civile, inclusiv asociaţii ale migranţilor, şi părţile interesate din sectorul privat.

Beneficiarii finali:
Potenţiali migranţi, repatriaţi, persoane dependente de migranţi, grupuri vulnerabile şi comunităţile locale din regiunile ţintă.

Activităţi principale:
- 6 Centre pilot de Servicii din cadrul regiunii de Nord-Est a României vor fi combinate cu instrumente online de social media şi comerţ social, pentru a facilita conversaţiile şi activităţile, şi pentru a permite comunităţilor participante sa îşi sprijine în mod direct migranţii actuali şi cei care se întorc.

Proiectul se preocupă cu guvernanţa migraţiei la nivel local şi cu interconexiunile pe care le are cu procesele de dezvoltare la nivel naţional, local şi personal (cum ar fi familia centrată pe migraţie şi trans-naţională). Acţiunile proiectului sunt pe deplin legate de prioritatea României de a promova legăturile dintre migraţie şi dezvoltare, în special în ceea ce priveşte măsurile care vizează creşterea contribuţiei migranţilor şi a membrilor din diaspora. Proiectul susţine de asemenea şi promovarea unei migraţii a forţei de muncă bine gestionate, inclusiv migraţia circulară spontană.

Faculty will be provided with an environment in which they can further their teaching-learning skills and contribute to the creation of new knowledge by developing and using write my essay for me to https://essay4today.com/ their research skills

Lasă un răspuns