Scopul AIFZ

Scopul asociației noastre constă în susţinerea şi promovarea de:
- Activităţi de antreprenoriat;
- Activităţi sociale şi umanitare;
- Activităţi pentru protecţia mediului înconjurător/dezvoltare durabilă;
- Soluții şi expertiză în domeniul nutriției animale.

Pentru a ne atinge scopul stabilit am decis sa ne focusam pe urmatoarele tipuri de proiecte:

- Proiecte pentru conștientizarea rolului antreprenoriatului in societate si pentru dezvoltarea acestui concept în rândul grupului țintă;
- Proiecte de sprijinire a grupului ţintă, pentru pregătirea personala si profesionala prin dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor, capabilităţilor şi competenţelor etc.;
- Conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activități ce urmăresc pregătirea şi formarea profesională continuă, cat si activităţi de informare, consiliere si îndrumare în vederea sprijinirii grupului ţintă.

test

To enhance your employability, a postgraduate specialization in animation would be beneficial, https://www.order-essay-online.net but this is not essential

Lasă un răspuns