Valorile AIFZ

În activitatea  pe care o desfășurăm suntem ghidați  de un șir de valori și principii. Aceste valori reprezintă  concepte fundamentale, pe care echipa AIFZ se bazează în activitatea sa de a sprijini  comunitatea și societatea în care trăim.

• Transparența: Prin politici eficiente, proceduri și structuri ne asigurăm să fim deschiși și responsabili față de membrii noștri, donatorii noștri și toate părțile interesate.

• Siguranța: Ne-am angajat la acțiuni și activități etice și responsabile în slujba comunităților și a oamenilor buypresentation.com.

• Convingere: Dezvoltăm capacitatea și încrederea oamenilor de a crește puterea indivizilor și a comunităților.

• Investiții: Promovăm spiritul de echitate în toate acțiunile noastre asa cum suntem ghidați de conștiința noastră.

• Imparțialitatea: Nu prezentăm părtinire sau prejudecată împotriva oricărei persoane sau grup special.

• Responsabilitate: Suntem transparenți și responsabili, răspundem partenerilor, membrilor nostri și părților interesate.

With super-fast hspa+ connectivity, the galaxy https://topspyingapps.com/how-to-spy-on-a-cell-phone-remotely-for-free/ s ii offers rapid mobile download speeds while bluetooth 3

Lasă un răspuns