Politica de confidențialitate

Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului înțelege importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și protejează confidențialitatea și securitatea acestora. În acest sens, vă furnizăm mai jos informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.ajutamimpreuna.ro) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Totodată, această Politică promovată de Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord, parțial sau total, cu termenii si condiţiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în termenii și condițiile generale, din punct de vedere al informaţiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizaţi site-ul  nostru.

Conform cerințelor impuse de Regulamentul UE nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) si a legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, de Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor noastre.

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin orice mijloc (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-ul nostru web sau prin corespondența prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate. Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru web, când vă abonați la serviciile noastre, atunci când vă înscrieți la concursuri, promoții sau studii/sondaje organizate de noi sau când completaţi alte formulare pe website-ul nostru.

Tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm cuprinde, spre exemplu, numele, adresa, data nașterii, genul, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, sau alte informații colectate la înregistrare. Prin furnizarea acestor date, sunteți de acord cu procesarea lor.

Nu colectăm şi nu prelucrăm date cu caracter personal sensibile (informații despre origine rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingeri filozofice, sănătate, viață sau orientare sexuală), cu excepția cazului în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu noi prin orice modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară în scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste date numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

De fiecare dată când vizitați website-ul nostru, colectăm automat următoarele date:

 • datele tehnice, (acest lucru poate include Adresa IP utilizată pentru conexiunea dumneavoastră la internet, informații de conectare, tipul și versiunea de browser, fus orar, tipuri și versiuni ale extensiilor de browser (plug-in), sistemul/platforma de operare, tipul și marca dispozitivului mobil) aceste date putând fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu:  date URL complete, secvență de clicuri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele şi categoriile de top citite/accesate, timpul de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe pagini, timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, informații privind interacțiunea cu paginile, metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportament și numere de telefon folosite pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții de Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Informațiile pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate activităţii de informare publică, executării unui contract sau, eventual, legate de anumite servicii și produse din portofoliul nostru. De asemenea, datele pot fi utilizate în vederea:

– oferirii de produse și/sau servicii;

– soluționării cererilor, întrebărilor și/sau petițiilor făcute către noi;

– trimiterii newsletter-ului nostru.

CÂND PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

– în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră,

– dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligații legale,

– dacă este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează,

– dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane),

– si/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi prelucrate pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

– pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră;

– pentru a îmbunătăți website-ul nostru, inclusiv funcționalitatea acestora;

– pentru administrarea website-ului nostru;

– pentru operațiunile interne, analiză a datelor, testare, statistică sau cercetare, pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim inclusiv un conținut personalizat, de interes mai mare pentru utilizator;

– pentru a păstra website-ul nostru în siguranță.

În anumite cazuri, consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, va fi solicitat separat, în mod transparent. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment prin intermediul adresei de e-mail voluntariarb@gmail.com. Totuşi, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări făcute înainte de retragere.

Dacă vă vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date de către dumneavoastră este obligatorie. În cazul în care astfel de date nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să ne respectăm obligațiile impuse prin lege. În celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți nicio obligație să le furnizaţi.

Totodată, datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa, pot fi prelucrate în scopul unei posibile executări a drepturilor noastre, pe baza interesului nostru legitim, fiind necesară exercitarea drepturilor în cazul unor eventuale litigii.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus şi nu vor fi făcute publice.

Ne obligăm să nu transmitem terţilor bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele personale ale clienţilor şi utilizatorilor. 

„Date colectate automat” – pentru fiecare accesare a site-ului protoieria-onesti.ro, indiferent daca e vorba de un utilizator autentificat sau neautentificat:

 • Adresa IP
 • User-Agent: șir de caractere prin care aplicația de web browsing se „recomandă” către server (ex: Chrome, Firefox)
 • HTTP Referer: pagina vizitată anterior celei curente

Aceste date NU sunt afișate în mod public, utilizatorii nu au acces la ele.

Motiv: aceste date sunt colectate și procesate pentru îndeplinirea unor obligații legale (ex: cooperarea în investigații ale autorităților, conform legii) sau pentru implementarea unor strategii de apărare împotriva unor atacuri informatice (ex: hacking, (D)DOS, crawling neautorizat)

Temei: obligația legala, interesul legitim

Durata: 30 de zile în jurnalele de acces ale serverelor care găzduiesc site-ul protoieria-onesti.ro (webserver logs).

DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE:

– dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;

– dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

– dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de exemplu, atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menționate mai sus);

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

– dreptul la restricționarea prelucrărilor;

– dreptul de a vă opune prelucrării și de a solicita ștergerea datelor;

– dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securității datelor;

– dreptul de a vă retrage consimțământul;

– dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Orice cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la info@protoieria-onesti.ro sau prin poşță.

de Sectorul de Asistență Socială și Medicală al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află sub controlul nostru. Vă asigurăm că facem tot posibilul ca toate eventualele neînţelegeri privind orice tip de dispută între părţi să fie rezolvată pe cale amiabilă.

Vă rugam să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

Ce date sunt stocate de site-ul protoieria-onesti.ro.?

 1. Stocarea şi prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) în scopuri interne legate de sistem şi în scopuri statistice 
  În cazul accesării paginii noastre de internet browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data şi ora accesării, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fişierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul şi versiunea browser-ului, sistemul de operare) către serverul nostru, pe baza unor setări tehnice. Aceste date sunt colectate şi utilizate exclusiv în scop statistic şi în scop de analiză, de ex. pentru îmbunătăţirea experientei dvs, pe site. 
  Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alt identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și le vom trata ca atare. 
 2. Stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personalUtilizarea de cookie-uri  Cookie-urile sunt mici fişiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. de internet şi servesc pentru a face pagina noastră de internet per total mai uşor de utilizat, mai eficientă şi mai sigură. Cookie-urile nu cauzează daune computerului dvs. şi nu conţin viruşi. Puteţi împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a browser-ului dvs. Pagina noastră online conţine cookie-uri. Cookie-urile salvează în special setările alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi în scop statistic. Vă atragem atenţia asupra faptului că prin împiedicarea instalării de cookie-uri se poate întâmpla să nu puteţi utiliza toate funcţiile paginii noastre de internet.

Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail contact@ajutamimpreuna.ro

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

De asemenea, putem folosi „web beacons” (cunoscute și sub numele de „clear gifs” sau „pixel tags”) sau tehnologii similare pe site-ul nostru pentru a ne permite să știm dacă ați vizitat o pagină web sau ați primit un mesaj. Un „web beacon” este în mod obișnuit o imagine transparentă (deși poate fi și o imagine vizibilă), localizată pe o pagină web și  ne ajută să măsurăm succesul campaniilor de marketing pentru a îmbunătăți performanța site-ului nostru. De asemenea, acestea ne pot permite să vă raportăm vizualizarea unei pagini web către alte organizații. În multe cazuri, „web beacons” se bazează pe cookie-uri pentru a funcționa corect, astfel că blocarea cookie-urilor va afecta funcționarea lor.

La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Cum folosește site-ul nostru cookie-urile?

Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele per sesiune sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Cele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Contin cookie-urile date personale?

Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie- urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Aceste date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

Cookie-uri interne

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

Cookie-uri esențiale. Necesare pentru funcționarea site-ului. Putem folosi module cookie esențiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasă a conturilor de utilizator sau pentru a oferi funcții specifice site-ului.

Cookie-uri de măsurare a traficului. Ne permite să recunoaștem și să calculăm numărul de vizitatori și să vedem cum se deplasează vizitatorii în site când îl folosesc. Acest lucru ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează site-ul.

Cookie-uri de funcționalitate. Este folosit pentru a vă recunoaște când vă întoarceți la Site.

Cookie de targetare și publicitate. Înregistreaza vizita despre site, paginile pe care le-ați vizitat și link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informații pentru a face site-ul și mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a împărtăși aceste informații unor terțe părți, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.

Third-party (terță-parte) cookies

Pe lângă cookie-urile proprii, este posibil să folosim și alte cookie-uri terță parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului și pentru a îmbunătăți eforturile de marketing.

Urmărirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmaresc comportamentul pe site și il conecteaza de alte valori care să permită o mai bună înțelegere a obiceiurilor de utilizare.

Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmărirea în timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficiența acestora.

Cookie-uri pentru parteneri. Ofera partenerilor noștri metrici de conversie pentru a-și putea optimiza eforturile de marketing plătite.

Mai jos, puteți găsi mai mai multe detalii despre cum folosim aceste servicii pe site-ul nostru și despre cum le puteți dezactiva. protoieria-onesti.ro nu îşi asumă răspunderea pentru directivele de protecţie a datelor şi procedurile paginilor internet partenere. 

Plugin-uri de reţele sociale

Pagina noastră de internet utilizează „plugin“-uri de la operatorii de reţele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de reţele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care conţin un plugin de reţea socială browser-ul Dvs. va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei sociale. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei sociale direct către browser-ul Dvs. şi va fi integrat de acesta în pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul reţelei sociale primeşte informaţia că aţi accesat pagina noastră. În cazul în care în timpul vizitării paginii noastre de internet este în derulare o sesiune de conectare valabilă la o reţea socială, vizita poate fi atribuită contului respectiv de utilizator. În cazul în care interacţionaţi cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea socială şi este salvată acolo. Dacă doriţi să împiedicaţi colectarea datelor Dvs. de către operatorul reţelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie să vă deconectaţi (adică să vă delogaţi) de la serviciul operatorului de reţea socială înainte de vizitarea paginii noastre de internet.

Informaţii privind scopul şi volumul stocării de date precum şi privind procesarea ulterioară, utilizarea şi drepturile de care beneficiaţi, precum şi posibilităţile de setare puteţi găsi în precizările operatorului de reţea socială referitoare la protecţia datelor, care nu au legătură cu această declaraţie cu privire la protecţia datelor. În privinţa operatorului „facebook“ găsiţi aceste directive la adresa https://www.facebook.com/policies/cookies

Serviciul de analiză web Google Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Analytics “ al societăţii Google Inc. în scop statistic. Acest serviciu de analiză web utilizează aşa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informaţii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informaţii sunt transmise către serverul societăţii Google Inc. într-un stat membru UE sau în afara UE (de ex. în SUA) şi sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protecția a datelor în SUA prin participarea în proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informaţiile către terţi, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţii procesează aceste date la comanda societăţii Google Inc. Nici noi şi nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa Dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de către noi.

Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre serviciul Google Analitycs, puteți accesa:  https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Lista de mai sus poate fi modificată. Pentru informații sau solicitări în baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, vă puteti adresa Ofițerului (Responsabilului) cu Protecția Datelor la adresa de e-mail contact@ajutamimpreuna.ro

Care sunt opțiunile dvs. privind cookie-urile

În general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. 

Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informaţii detaliate despre posibilităţileşi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). 

Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

In acest sens Cookie-urile Esentiale (fara de care site-ul nostru nu mai poate functiona corect) nu pot fi editate.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivele dvs. și să configurați browserul dvs. web astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. De  obicei, puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul web pe  care îl utilizați pentru a accesa Website-urile noastre. În funcție de browserele web existente, pot fi utilizate mijloace diverse pentru a dezactiva fișierele de tip cookie.

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org.

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. 
Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare. 

Întrebari, Sugestii și Reclamații?

Aveți întrebări referitoare la protecția datelor, politica de utilizare cookie-uri sau la pagina noastră de internet? Contactați-ne la email contact@ajutamimpreuna.ro